chứng chỉ hành nghề dược

Nguyễn Thị Mộng Xuân — lúc 17:40:48 ngày 20/05/2024

chứng chỉ hành nghề của em cấp ngày 21/12/2022, em có học đủ 12 chỉ lớp cập nhật kiến thức chuyên môn vào. Giờ em định mở nhà thuốc nhưng tìm không thấy chứng chỉ thì giờ em làm gì ạ?

Trả lời

Sở y tế nhận thấy từ ngày bà Xuân được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đến ngày 03/6/2024 là 17 tháng 15 ngày (quá 12 tháng). Tuy nhiên, Sở Y tế không có thông tin Bà Nguyễn Thị Mộng Xuân có
hành nghề dược hay không hoặc có thuộc trường hợp không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục hay không. Do thông tin Bà Nguyễn Thị Mộng Xuân cung cấp không rõ ràng, Sở Y tế không có cơ sở để xác nhận Chứng chỉ hành nghề dược của Bà Xuân có thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược hay không. Việc này Sở Y tế khuyến nghị Bà Nguyễn Thị Mộng Xuân tự tra cứu quy định tại Điều 28 Luật Dược nêu trên. Nếu Chứng chỉ hành nghề dược của Bà Nguyễn Thị Mộng Xuân không thuộc trường hợp quy định tại Điều 28 Luật Dược số 105/2016/QH13

Quản trị — lúc 14:51:04 ngày 11/06/2024

Quay lại danh sách câu hỏi