Bồi thường đất đai

NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNG — lúc 15:18:25 ngày 08/05/2024

Gia đình tôi nhận được bảng chiết tính bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp lộc giang vào ngày 25/03/2024 . Vậy cho hỏi bao lâu tôi mới nhận được tiền bồi thường

Trả lời

Sau khi xem xét nội dung cần hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường do UBND huyện Đức Hòa thực hiện. Do đó, đề nghị (Ông/bà) Nguyễn Ngọc Hải Đăng liên hệ UBND huyện Đức Hòa để được phúc đáp cụ thể!

Quản trị — lúc 14:02:48 ngày 23/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi