Thực hiện đăng ký biến động sau khi thực hiện xong thủ tục cớ mất cấp lại giấy chứng nhận theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó

Nguyễn Kim Tiền — lúc 12:20:28 ngày 02/04/2024

Xin cảm ơn Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Long An đã phúc đáp câu hỏi của tôi ngày 22/03/2024.
Tôi xin hỏi thêm để làm rõ vấn đề đăng ký biến động sau khi thực hiện xong thủ tục cớ mất cấp lại giấy chứng nhận ạ.
Trường hợp này các bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng ngày 04/01/2016 theo thông tin của Giấy chứng nhận bị mất (GCN do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 11/02/2015), sau khi cớ mất và được cấp lại Giấy chứng nhận mới thì số GCN, số vào sổ cấp GCN cũng như ngày cấp,.sẽ thay đổi so với giấy chứng nhận đã bị mất.
Câu hỏi 1: Vậy trường hợp này bên nhận chuyển nhượng vẫn thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký hay các bên có phải lập thêm phụ lục hợp đồng ghi nhận sự thay đổi của giấy chứng nhận không (nếu lập thêm phụ lục thì hình thức của phụ lục này có cần công chứng, chứng thực không) hay các bên phải ký lại hợp đồng chuyển nhượng theo giấy chứng nhận mới?
Câu hỏi 2: Khi cớ mất cấp lại Giấy chứng nhận thì sẽ được cấp lại sổ đỏ hay được cấp mới thành sổ hồng theo quy định hiện hành ạ, nếu được cấp lại theo hình thức sổ đỏ thì có cần thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận (sổ đỏ sang sổ hồng) trước khi đăng ký biến động cho người nhận chuyển nhượng không hay sổ đỏ vẫn có thể đăng ký biến động sang tên cho người nhận chuyển nhượng ạ?
Kính mong Quý cơ quan sớm giải đáp.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

Câu hỏi 1: Vậy trường hợp này bên nhận chuyển nhượng vẫn thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký hay các bên có phải lập thêm phụ lục hợp đồng ghi nhận sự thay đổi của giấy chứng nhận không (nếu lập thêm phụ lục thì hình thức của phụ lục này có cần công chứng, chứng thực không) hay các bên phải ký lại hợp đồng chuyển nhượng theo giấy chứng nhận mới?
Căn cứ 421 Bộ luật dân sự 2015 và Căn cứ theo Điểm a, điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013: Do đó với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông thường (không có sự tham gia của bên kinh doanh bất động sản) bắt buộc phải thực hiện việc công chứng, chứng thực thì việc chuyển nhượng mới có hiệu lực. Bên cạnh đó, Điều 51 Luật công chứng 2014 quy định về việc công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Căn cứ theo quy định trên thì những trường hợp hợp đồng chuyển nhượng đất đã được công chứng thì khi sửa đổi cũng cần phải công chứng. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành.
Câu hỏi 2: Khi cớ mất cấp lại Giấy chứng nhận thì sẽ được cấp lại sổ đỏ hay được cấp mới thành sổ hồng theo quy định hiện hành ạ, nếu được cấp lại theo hình thức sổ đỏ thì có cần thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận (sổ đỏ sang sổ hồng) trước khi đăng ký biến động cho người nhận chuyển nhượng không hay sổ đỏ vẫn có thể đăng ký biến động sang tên cho người nhận chuyển nhượng ạ?
Căn cứ Khoản 16, Điều 3 Luật Đất đai 2013 có quy định
“16.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”
Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quản trị — lúc 14:38:48 ngày 23/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi