Vi sao cấp số hồng mà không có lối đi

Phạm Anh Tuấn — lúc 23:55:49 ngày 20/03/2024

Vừa qua tôi có mua thửa đất 1049 tờ bản đồ số 08
Lúc mua người bán nói tôi khi nào sang tên sổ sê cập nhật nhà vào sổ. Nhưng đến giờ tôi gửi đơn lên địa chính xã xin cập nhật bổ sung lối đi công cộng nhưng không được giải quyết. Tôi xin hỏi vì lý do gì không giải quyết cho tôi. Như vậy cấp đất không có lối đi thi thì cấp số hồng làm gì để người dân mua phải bị lừa gạt. Kinh mong sở TN và môi trường xem xét lại trường hợp và hướng dẫn thủ tục cập nhật lối đi công cộng vào số giúp tôi để thực hiện theo đúng quy định pháp luật

Trả lời

Nội dung phản ánh của ông Phạm Anh Tuấn chưa đầy đủ thông tin về vị trí thửa đất (thuộc xã, huyện nào) để Văn phòng Đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) kiểm tra, rà soát. Do đó để có cơ sở phúc đáp theo phản ánh của ông, đề nghị ông cung cấp thêm các giấy tờ pháp lý, hồ sơ có liên quan đối với nội dung nêu trên. Sau khi nhận được hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét, giải đáp phản ánh của ông. Một số ý kiến trao đổi cùng ông được biết!

Quản trị — lúc 16:27:09 ngày 27/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi