xin hỏi thủ tục cải chính quê quán trên giấy khai sinh cho bé 7 tuổi

Phan Lê Huỳnh Trang — lúc 10:50:18 ngày 09/03/2024

Con tôi sinh năm 2016, trong Giấy khai sinh của bé có phần ghi về quê quán là huyện Hương Phú. Tuy nhiên năm 2010, huyện Hương Phú đã được tách ra thành 2 huyện là huyện Hương Thủy (ngày 09/02/2010 được thành lập thị xã Hương Thủy) và huyện Phú Vang. Trên CCCD đã được điều chỉnh thành phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy tôi muốn cải chính quê quán trên giấy khai sinh của con có được không? Và thủ tục như thế nào?

Trả lời

Trả lời:
1. Về điều kiện cải chính hộ tịch: Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch” (khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).
2. Về thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; (Điều 27 Luật Hộ tịch).
3. Trình tự thủ tục:
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
+ Mẫu hộ tịch điện tử tương tác thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);
+ Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:
* Giấy tờ phải nộp
+ Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
* Giấy tờ phải xuất trình
+ Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng;
+ Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân.
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên
Vì vậy, trong trường hợp của con bạn, nếu có cơ sở xác định khi đăng ký khai sinh có sai sót về quê quán thì liên hệ trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú hiện tại để được xem xét, hướng dẫn./.

Quản trị — lúc 15:32:01 ngày 26/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi