Thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược

Huỳnh Thị Ngọc Linh — lúc 20:48:14 ngày 02/02/2024

1 năm sau khi được cấp CCHN Dược em vẫn hoạt động với vị trí "nhân viên nhà thuốc" (không phải là người phụ trách chuyên môn) thì có bị thu hồi CCHN không ạ.
Có cách nào để kiểm tra CCHN Dược vẫn còn hiệu lực không bị thu hồi không ạ?
Em xin cảm ơn!

Trả lời

1. Đối với nội dung “01 năm sau khi được cấp CCHN Dược em vẫn hoạt động với vị trí nhân viên nhà thuốc (không phải là người phụ trách chuyên môn) thì có bị thu hồi CCHN không
Trường hợp Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh có hành nghề dược sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề dược, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 28 Luật Dược số 105/2016/QH13. Nếu Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh không thuộc các trường hợp còn lại tại Điều 28 luật Dược số 105/2016/QH13, Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh sẽ không bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược.
2. Đối với nội dung “Có cách nào để kiểm tra CCHN Dược vẫn còn hiệu lực không bị thu hồi”
Hiện nay, đối với chứng chỉ hành nghề dược do Sở Y tế tỉnh Long An cấp, các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Long An, tại địa chỉ: https://syt.longan.gov.vn.

Quản trị — lúc 08:26:00 ngày 04/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi