Tình trạng pháp lý thửa đất số 2402, tờ bản đồ số 3, thuộc dự án KDC Nhựa Phước Thành?

Nguyễn Hồng Quân — lúc 15:55:27 ngày 29/01/2024

Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi trường

Tôi có mua thửa đất số 2402, tờ bản đồ số 3, thuộc dự án KDC Nhựa Phước Thành(tên gọi khác: Dự án KDC Long Hậu 3) dưới dạng hợp đồng góp vốn với Công Ty Hồng Thuận.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa hoàn chỉnh, chủ đầu tư chưa bàn giao sổ đỏ cho tôi.
Tôi xin hỏi:
1. Công ty Hồng Thuận có phải chủ đầu tư dự án hay không? Công ty Hồng Thuận có được phép ký hợp đồng mua bán đất nền dự án KDC Nhựa Phước Thành với các cá nhân như tôi không?
2. Thửa đất tôi mua ở trên đã được bàn giao sổ đỏ hay chưa? Trường hợp đã được cấp sổ đỏ rồi thì có đang bị cầm cố thế chấp ở Ngân hàng nào hay không?

Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời

1. Công ty TNHH Nhựa Phước Thành được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư do Công ty TNHH Nhựa Phước Thành làm chủ đầu tư xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc tại Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 26/02/2007 và Quyết định số 28557/QĐ-UBND ngày 05/03/2008. Công ty TNHH Nhựa Phước Thành được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 50121000194 ngày 25/01/2010 để đầu tư hạ tầng khu dân cư xã Long Hậu. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Ngày 05/04/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND về việc giao đất để Công ty TNHH Nhựa Phước Thành thực hiện đầu tư hạ tầng khu dân cư xã Long Hậu (đợt 1) với diện tích 140.662 m2. Do đó, Công ty Hồng Thuận không phải là chủ đầu tư của Dự án Khu dân cư xã Long Hậu, đồng thời Văn phòng Đăng ký đất đai không giải quyết hồ sơ đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư xã Long Hậu do Công ty Hồng Thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng.
2. Công ty TNHH nhựa Phước Thành được Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An) cấp giấy chứng nhận có số phát hành BO 614614 (số vào sổ cấp GCN số: CT 17954) ngày 27/12/2013 tại thửa đất số 2402, tờ bản đồ số 3, diện tích 110,9 m2 thuộc dự án Khu dân cư xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.
3. Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo tại thửa đất số 2402, tờ bản đồ số 03 của Công ty TNHH nhựa Phước Thành.
Một số ý kiến Văn phòng Đăng ký đất đai trao đổi cùng ông được biết.

Quản trị — lúc 09:49:55 ngày 12/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi