Hướng Dẫn Thủ Tục Đất Đai

Huỳnh Thị Kim Hoa — lúc 10:30:13 ngày 13/12/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI
Về việc cấp đổi giấy CNQSDĐ theo hệ thống bản đồ mới

Kính gửi: - Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Long An.

Tôi tên: Huỳnh Thị Kim Hoa, sinh năm 1962, CMND số 023184048 do Công an TP.HCM cấp, Địa chỉ: 56 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 1084, 1083 tờ bản đồ số 8, vị trí thửa đất tại ấp 10 xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có nội dung như sau:
Tháng 4 năm 2016, Tôi có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Bà Nguyễn Thị Diển, thường trú tại ấp 10 xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An gồm các thửa đất số 1084, 1083 tờ bản đồ số 8, tổng diện tích là 651 m2, loại đất ONT với nguồn gốc sử dụng đất của thửa 1084, tờ bản đồ số 8 là Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất và nguồn gốc sử dụng đất của thửa 1083, tờ bản đồ số 8 là nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tôi, bà Nguyễn Thị Diển đã ra thực tế để giao ranh giới đất so với đất công và các hộ dân liền kề (theo ranh giới đã thống nhất khi đo đạc cấp đổi nâng tỷ lệ bản đồ và bà Diễn đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Long An cấp giấy mới cho bà Diển thành thửa đất số 139, 140, tờ bản đồ số 44 với tổng diện tích là 686.2 m2).
Từ khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Diển năm 2016 tôi đã canh tác ổn định cho đến năm 2022 mà không ai tranh chấp.
Đến năm 2023, tôi tiến hành thủ tục đo đạc để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hệ thống bản đồ mới thì các hộ dân gần kề nói rằng là tôi lấn đất công( đo đạc theo ranh giới bà Diển giao khi ký hợp đồng chuyển nhượng), cho nên lúc đó tôi đã liên hệ UBND xã Lương Hoà để được dẫn đạc và thống nhất ranh giới đất công đúng theo quy định.
Sau đó UBND xã Lương Hoà đã cử cán bộ địa chính xã, và cán bộ tư pháp xã đến để dẫn đạc và thống nhất phần ranh giới giữa đất công do UBND xã quản lý với ranh đất của tôi và UBND xã đã ký biên bản giáp ranh và hồ sơ cấp đổi cho tôi đúng theo diện tích mà UBND xã và tôi thống nhất với nhau.
Nhưng khi tôi nộp hồ sơ đến CN Văn phòng Đăng Ký Đất Đai tại huyện Bến Lức để trình thẩm định bản vẽ thì CN Văn phòng Đăng Ký Đất Đai tại huyện Bến Lức trả hồ sơ của tôi với lý do là thửa 1083, tờ bản đồ số 8 là nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nên không cho tăng diện tích.
Tôi thấy giấy của Bà Nguyễn Thị Diễn cấp đổi có thể tăng diện tích còn tôi cấp đổi giấy thì không được tăng, Vì vậy nay tôi làm đơn này kính gửi đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Long An hướng dẫn cho tôi đối với trường hợp của tôi phải cấp đổi đúng theo pháp lý hay được cấp đổi đúng theo hiện trạng sử dụng đất.
Kính mong Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Long An hướng dẫn cho tôi để tôi xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bến Lức, ngày 12 tháng 12 năm 2023
Người viết đơn

Trả lời

Bà Huỳnh Thị Kim Hoa nhận chuyển nhượng quyền từ bà Nguyễn Thị Diễm tại các thửa đất số 1084, 1083 tờ bản đồ số 8, tổng diện tích là 651 m2, loại đất ONT, tại ấp 10 xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (theo hệ thống bản đồ địa chính cũ).
Đến năm 2016, bà Nguyễn Thị Diễm được cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ do đạc nâng tỷ lệ bản đồ cụ thể tại thửa đất số 139 (thửa cũ 1084), tờ bản đồ số 44 (tờ bản đồ cũ số 8), diện tích 213 m2, đất ONT; thửa đất số 140 (thửa cũ số 1083), tờ bản đồ số 44 (tờ bản đồ cũ số 8), diện tích 473,2 m2, đất ONT tại xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nhưng chưa được cấp phát. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức sẽ phối hợp với UBND xã Lương Hoà thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho bà Nguyễn Thị Diễm do cấp sai đối tượng.
Bà Huỳnh Thị Kim Hoa có nhu cầu đo đạc xác định lại diện tích và cấp đổi qua hệ thống bản đồ mới thì liên hệ với đơn vị đo đạc phối hợp cùng UBND cấp xã, các chủ sử dụng đất giáp ranh xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và tiến hành đo đạc.
Trường hợp ranh giới thửa đất có thay đổi so với giấy chứng nhận đã cấp thì trên trích đo địa chính phải thể hiện cả đường ranh giới thửa đất theo giấy tờ đó (bằng nét đứt) và ranh giới thửa đất theo hiện trạng (bằng nét liền) theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.
Trường hợp của bà đã nộp hồ sơ trích đo địa chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Bến Lức để thẩm định thì Chi nhánh Bến Lức có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã, đơn vị đo đạc tiến hành kiểm tra thực tế khu đất để xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất, vị trí diện tích tăng, nguyên nhân tăng. Trường hợp đã thống nhất với địa phương và đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, đúng quy định thì Chi nhánh Bến Lức sẽ ký thẩm định trích đo để người dân thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Quản trị — lúc 09:32:19 ngày 10/01/2024

Quay lại danh sách câu hỏi