Thủ tục Phong tỏa và ngăn chặng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

HOÀNG QUÝ HOÀI NHƠN — lúc 08:38:56 ngày 30/11/2023

Kính gởi: Sở TN-MT Long An
Cậu của Tôi ông A đang tranh chấp đất đai với bà B- là chị ông A, thửa đất tranh chấp đã được cấp GCN QSDĐ cho bà B, vụ việc đã được Tòa án ban hành Thông báo thụ lý vụ án, Việc tranh chấp đất đai giữa ông A và bà B đã kéo dài nhiều năm, nhưng hiện nay ông A và bà A cả hai đều già yếu, bệnh tật, không biết ra đi lúc nào, nhưng Bà B hiện đứng tên trên GCN QSDĐ đối với phần đất đang tranh chấp nói trên, nên bà B có thể thực hiện giao dịch, chuyển quyền sử dụng đất bất cứ khi nào và vụ án đã được Tòa án chấp nhận thụ lý, nhưng không biết bao giờ mới đưa ra xét xử. Do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nay ông A muốn làm đơn này đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện cấp GXN QSDĐ thực hiện ngay việc phong tỏa và ngăn chặng việc giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang tranh chấp, vậy thủ tục thực hiện thế nào, xin Quý cơ quan hướng dẫn,
Xin cám ơn

Trả lời

Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ tạm dừng giải quyết hồ sơ đối với đất, tài sản khác gắn liền với đất khi có văn bản yêu cầu ngăn chặn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Tòa án Nhân dân các cấp hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra,) hoặc đất đai đang có tranh chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị ông (bà) liên hệ với một trong các Cơ quan Toà án, Cơ quan Thi hành án dân sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra,… để được xem xét đối với yêu cầu ngăn chặn giao dịch bằng văn bản cụ thể.

Quản trị — lúc 10:53:36 ngày 25/12/2023

Quay lại danh sách câu hỏi