Xin Hướng dẫn thủ tục cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

Nguyễn Thị Hồng Cúc — lúc 16:22:28 ngày 13/07/2023

- vào năm 2007 tôi có mang giấy CNQSDĐ đến ngân hàng Rạch Kiến chi nhánh Bến Lức để thế chấp tài sản, trong quá trình đăng ký thế chấp tôi được cấp trang bổ sung đính kèm theo giấy CNQSDĐ.
- đến năm 2008 tôi đã trả hết khoản vay của ngân hàng và ngân hàng trả giấy CNQSDĐ lại cho tôi. nhưng do tuổi già không hiểu biết nên tôi đã làm mất trang bổ sung cho đến năm 2019 tôi đi làm hồ sơ xin cấp lại trang bổ sung thì Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện bến Lức trả hồ sơ với lý do trong hồ sơ lưu của huyện và tỉnh không có thông tin của trang bổ sung và ngân hàng rạch kiến đã giải thể nên tôi cũng không xin sao lục được.
- vậy đối với trường hợp của tôi thì tôi phải làm như thế nào để được cấp lại trang bổ sung và cấp đổi giấy CNQSDĐ.

Trả lời

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất Trang bổ sung, nay bà Nguyễn Thị Hồng Cúc có nhu cầu cấp lại Trang bổ sung thì thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận theo Quyết định số 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Long An, cụ thể như sau:
1. Về thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK hoặc Đơn đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận;
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.
2. Về thời gian giải quyết:
Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, bà Nguyễn Thị Hồng Cúc liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện Bến Lức để được giải quyết theo quy định.

Quản trị — lúc 15:41:54 ngày 28/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi