Tách thửa nhà đất

Uông đạo cơ — lúc 15:10:19 ngày 01/07/2023

Hiện đất nhà mình diện tích 110m mình muốn tách thửa 55m , tách như vậy có được không ạ

Trả lời

Hiện nay, quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh.
Ông có thể xem chi tiết quyết số 42/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 tại địa chỉ: https://stnmt.longan.gov.vn/Documents/QD%2042_2021_Q%C4%90-UBND_18-10-2021_quy%20dinh%20ve%20DIEU%20KIEN%20TACH-HOP%20THUA.signed.pdf

Quản trị — lúc 08:39:28 ngày 14/07/2023

Quay lại danh sách câu hỏi