Tiền tuất, mai táng phí

Nguyễn anh tuấn — lúc 08:51:01 ngày 30/06/2023

Cho em hỏi nơi nào giải quyết hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ và thời điểm nào mới phát tiền đó?
Em xin cảm ơm

Trả lời

Anh liên hệ cán bộ TB-XH xã nơi cư trú của người mất để giải quyết.

Quản trị Đức Hoà — lúc 15:41:21 ngày 04/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi