Cấp sổ mới thiếu diện tích đất

Hà văn dương — lúc 14:52:42 ngày 20/06/2023

Ba tôi được cấp đổi sổ mới sau này tách thửa ra cho con phát hiện thiếu diện tích so với thực trạng trong sổ mới , có làm thủ tục nộp cho địa chính xã , có xuống đo tới nay hơn năm mà ko có sổ mới zây là sao ạ , cứ trả lời chưa có hoài .mong giúp gđ e cho xong đi ạ cảm ơn nhiều ạ

Trả lời

Trường hợp thửa đất đã được cấp đổi Giấy chứng nhận mới, nếu ông không đồng thuận số liệu diện tích thửa đất thể hiện trên bản đồ, hồ sơ địa chính mới thì liên hệ đơn vị có chức năng về đo đạc để thực hiện đo địa chính làm cơ sở thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang hệ thống hồ sơ địa chính mới (trường hợp này chi phí đo đạc do người dân chi trả).
Ông có thể liên hệ đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại nơi có đất hoặc bất kỳ đơn vị nào được cấp giấy phép đo đạc bản đồ) để tiến hành xác định ranh giới thửa đất, đo đạc lại diện tích thửa đất theo thực tế mà ông đang sử dụng.

Quản trị — lúc 08:03:59 ngày 24/07/2023

Quay lại danh sách câu hỏi