Đổi lại giấy phép lái xe

NGUYỄN THỊ THANH ĐIỆP — lúc 09:23:14 ngày 31/05/2023

Giấy phép lái xe của tôi đăng ký và được cấp tại sở giao thông TPHCM năm 2005. Nay tôi muốn được đổi lại tại sở giao thông tỉnh Long An được không ah

Trả lời

Sở GTVT đã gọi điện thoại hướng dẫn cho bà.

Quản trị — lúc 09:06:47 ngày 01/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi