Thắc mắc về vấn đề thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

Trương Thị Ngọc Cẩm — lúc 16:02:42 ngày 24/05/2023

Dạ xin hỏi anh/chị về vấn đề một quy định trong Điều 28 Luật Dược 2016, đó là "Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục." Làm thế nào để chứng mình sau khi nhận được chứng chỉ hành nghề, thì em vẫn đang hành nghề ạ?

Trả lời

Căn cứ khoản 36, Điều 2 của Luật Dược 2016. Điều 2 “ Giải thích từ ngữ”; khoản 36 có ghi: “ Hành nghề dược là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng”. Vậy để chứng minh người được cấp chứng chỉ hành nghề đang hành nghề thì người đó:
- Là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược: có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
- Đang hành nghề tại cơ sở kinh doanh dược: có giấy xác nhận đang hành nghề tại cơ sở kinh doanh dược.
- Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc: có xác nhận của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
- Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quản trị — lúc 14:46:48 ngày 05/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi