Giấy xác nhận không hành nghề y tại địa phương

Đỗ Trúc Anh — lúc 10:02:24 ngày 23/05/2023

Sở Y Tế cho e hỏi, em học bác sĩ Nội trú tại một trường y của TPHCM nhưng e có địa chỉ thường trú tại tỉnh Long An. Sau đó e được sở y tế tỉnh Long An cấp CCHN, bây giờ e muốn làm việc tại TPHCM, e cần có giấy xác nhận không hành nghề tại Long An, và thủ tục làm giấy này như thế nào vậy ạ?

Trả lời

Hiện tại người hành nghề khi đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ thực hiện theo quy định tại mục 2 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định, việc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các cá nhân hiện nay không yêu cầu cá nhân phải nộp giấy xác nhận không hành nghề tại địa phương và đây cũng không phải là thành phần của thủ tục hành chính. Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề tại địa phương. Do đó khi cần xác minh thông tin hành nghề của người hành nghề tại địa phương khác, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có thể tra trên Trang thông tin điện tử của các Sở Y tế hoặc có thể trao đổi bằng công văn, mà không phải yêu cầu người hành nghề nộp giấy không hành nghề tại địa phương, để tránh phát sinh thêm thủ tục

Quản trị — lúc 14:46:03 ngày 05/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi