Số thửa đát và số tờ bản đồ trùng

Cao Thị Quyền Trân — lúc 10:54:53 ngày 01/05/2023

Ông tôi tên CAO VĂN NIA được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi là GCN ) có 3 thửa 425 (loại đất rau màu), 426(loại đất rau màu), 474( 1.343 thổ cư) cùng tờ bản đồ số 16 được cấp năm 1997, vị trí tại xã Mỹ Hạnh Bắc , huyện Đức Hoà , tỉnh Long An.
Đến năm 2004 UBND huyện Đức Hoà có cấp mới cho CAO VĂN ÚT một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng số thửa 474 (750 loại đất rau màu) , tờ bản đồ số 16 .
Tôi xin hỏi UBND tỉnh Long An và Sở tài nguyên môi trường tỉnh Long giải đáp giúp tại sao lại cùng một vị trí lại có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hợp lệ theo pháp luật , Kính mong quý lãnh đạo ban ngành phúc đáp cho gia đình tôi được rõ.
Trân trọng cảm ơn

Trả lời

Ngày 27/6/1997, ông Cao Văn Nia được UBND huyện Đức Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 217413, với tổng diện tích 3.418,0m², tại các thửa đất số 425, 426, 474, tờ bản đồ số 16, đất tọa lạc tại: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Đến ngày 07/12/2010, ông Cao Văn Nia lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho bà Cao Thị Loan, với diện tích 713,0m², tại thửa đất số 474, tờ bản đồ số 16, loại đất: ONT, đất tọa lạc tại: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và được UBND huyện Đức Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) số BĐ 411373, số vào sổ cấp GCN: CH01979, cấp ngày 30/12/2010.
Sau đó, bà Cao Thị Loan đăng ký cấp đổi theo bản đồ mới tại thửa đất số 474, tờ bản đồ số 16, diện tích 713,0m², loại đất: ONT thành thửa đất số 201, tờ bản đồ số 19, diện tích 713,0m², loại đất: ONT, đất tọa lạc tại: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận số CC 542046, số vào sổ cấp GCN: CS04049, cấp ngày 19/7/2017.
Ngày 04/11/2004, hộ ông Cao Văn Út được UBND huyện Đức Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 907159, tại thửa đất số 474, tờ bản đồ số 16, diện tích 750,0m², loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác, đất tọa lạc tại: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Sau đó, ông Cao Văn Út lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hà, với diện tích 603,0m², tại thửa đất số 474 (1 phần thửa), thửa mới: 533, tờ bản đồ số 16, đất tọa lạc tại: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và được UBND huyện Đức Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 178638, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H04202, cấp ngày 27/02/2008.
Đến ngày 13/11/2018, bà Nguyễn Thị Hà và chồng là ông Lê Văn Đạo (Có người đại diện là bà Trương Bé Thu) tiếp tục lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Trần Đình Hải, với diện tích 603,0m², tại thửa đất số 533, tờ bản đồ số 16, đất tọa lạc tại: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa chỉnh lý biến động sang tên cho ông Trần Đình Hải trên trang 4 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 178638, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H04202 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 27/02/2008.
Hiện nay, ông Trần Đình Hải tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Cao Văn Nia và bà Cao Thị Loan. Vụ án trên đã được Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa thụ lý, giải quyết số 320/2022/TLST-DS ngày 25/5/2022.
Do đó, nội dung yêu cầu của bà Cao Thị Quyền Trân sẽ do Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa giải quyết.

Quản trị — lúc 08:49:44 ngày 03/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi