Về việc xin cấp lý lịch tư pháp online

VÕ LINH KHA — lúc 07:10:51 ngày 24/04/2023

Tôi có đăng ký lý lịch tư pháp online nhưng được thông báo đã khai sai thời hạn giải quyết hồ sơ ( thay vì chọn 15 ngày tôi đã chọn 10 ngày ), nhưng tôi không biết thay đổi như thế nào ? Tôi có phải hủy hồ sơ và khai lại hồ sơ mới không?
Và nếu khai lại thì đến bước chọn phương thức thanh toán thì tôi chọn phương thức thanh toán nào để nộp cho hồ sơ mới bởi vì tôi đã thanh toán chi phí của bộ hồ sơ cũ rồi ? Xin cảm ơn ạ !

Trả lời

Việc tiếp nhận và trả kết quả cũng như hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A- Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An) để được hướng dẫn. Trân trọng!

Quản trị — lúc 10:08:34 ngày 19/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi