Hồ sơ chuyển mục đích

huỳnh thị nguyệt — lúc 15:36:57 ngày 03/04/2023

Tôi tên Huỳnh Thị Nguyệt có nộp hồ sơ chuyển mục đích tại hành chính công huyện Bến Lức đã hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngày 23/3/2023 có thông báo tin nhắn trên điện thoại của tôi là "hồ sơ đã hoàn thành mời ông/bà đến nhận" nhưng khi tôi đến thì không có giấy đỏ, nhân viên nói là giấy tôi còn nộp xuổng tỉnh để ký giấy hợp thửa hẹn tôi 7 ngày sau điện thoại lại, sau đó 7 ngày tôi điện thoại lại thì cũng không có. Vậy xin quý cơ quan cho tôi biết là hồ sơ hẹn tới khi nào trong khi đó đã quá ngày hẹn giải quyết hồ sơ của tôi như vậy là quá phiền hà cho tôi. Cảm ơn.

Trả lời

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp mới cho bà đã được chuyển trả cho Trung tâm hành chính công huyện Bến Lức ngày 29/3/2023!

Quản trị — lúc 16:54:18 ngày 26/04/2023

Quay lại danh sách câu hỏi