Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

Nguyễn Thị Huỳnh Như — lúc 16:16:44 ngày 27/03/2023

Công ty chúng tôi có thắc mắc như sau: Tên của chủ phương tiện có sự thay đổi (do chủ phương tiện là tổ chức và có sự thay đổi tên của tổ chức),nhưng không làm thay đổi quyền sở hữu đối với phương tiện, vậy chúng tôi có phải làm thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa không? Kính mong nhân được giải đáp. Xin cảm ơn!

Trả lời

Kính gửi quý công ty.
Theo Điều 14 Thông tư 75/2014/TT_BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa, trường hợp của công ty thực hiện thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Hồ sơ bao gồm:
1. Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:
a) Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 7 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) 02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
c) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;
d) Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
2. Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
a) Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
Quý công ty nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An.

Quản trị — lúc 08:10:25 ngày 29/03/2023

Quay lại danh sách câu hỏi