ĐIỀU CHỈNH NĂM SANH CỦA CHA

Võ Thị Kiều Nga — lúc 10:08:59 ngày 23/03/2023

Chào quý anh chị,
Giấy khai sanh của tôi ghi năm sanh của cha là 1935. Tháng 01/2023, mới phát hiện Khai sanh gốc của cha tôi ghi năm sanh là 1936. Hiện cha tôi đã điều chỉnh xong CCCD và BHYT ( cha không đứng tên bất kỳ tài sản cũng như bất động sản nào). Vậy tôi có nên điều chỉnh năm sanh của cha trên Bản sao Giấy khai sanh của tôi không? Nếu cần thì phải bổ sung các loại giấy tờ gì?

Mong quý anh chị tư vấn cho tôi được rõ. Xin cảm ơn.

Trả lời

Trả lời:
1. Liên quan đến điều chỉnh năm sinh của cha trong giấy khai sinh
- Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.
- Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Cải chính hộ tịch … là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch”.
Vì vậy, trong trường hợp thông tin năm sinh của cha trong giấy khai sinh của bạn nếu có cơ sở xác định có sai sót khi đăng ký thì sẽ được cải chính theo quy định. Việc cải chính là cần thiết nhằm đảm bảo khi tham gia các quan hệ và giao dịch dân sự cũng như thừa kế được chính xác.
2. Thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch
a) Thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch:
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.
b) Về thủ tục cải chính hộ tịch:
- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);
- Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:
* Giấy tờ phải nộp:
- Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (th

Quản trị — lúc 14:43:32 ngày 18/04/2023

Quay lại danh sách câu hỏi