Xin cấp GCN QSDĐ

Hoàng Quý Hoài Nhơn — lúc 09:07:14 ngày 21/03/2023

- Từ năm 1975 đến năm 1997, gia đình tôi trực tiếp sinh sống ổn định và liên tục tại 1 phần thửa đất số: 686, tờ bản đồ số: 4, vị trí tại khu phố 8, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. diện tích đất gia đình tôi sử dụng khoảng 255m2 (chiều ngang 8,5 mét, chiều dài 30 mét), nhà cột-vách gỗ, mái ngói diện tích khoảng 60m2 (chiều ngang 4mét, chiều dài 15 mét). Sổ hộ khầu gồm 4 nhân khẩu, do mẹ tôi là Bà Trần Thị Duyên, sinh ngày 14/05/1949 là chủ hộ và 3 người con là Nguyễn Thị Mộng Hà, sinh năm 1967, Hoàng Thị Quỳnh Giao, sinh năm 1971 và Hoàng Quý Hoài Nhơn, sinh năm 1974.
- Nguồn gốc đất do bà Ngoại tôi là bà Phạm Thị Kiền (sinh năm 1918, chế năm 1996) cho, hiện tại thửa đất này trên sổ mục kê do ông Trần Văn Giúp đứng tên, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Đất đai và nhà trên đất của gia đình tôi tại địa chỉ số nhà 139, tổ 8, Khu 8, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến nay chưa làm thủ tục cấp giấy tờ chủ quyền, chỉ có Sổ hộ khẩu. Nhưng hiện đã bị ông Trần Văn Giúp sống bên cạnh kê khai trên sổ mục kê (theo nội dung cung cấp thông tin thửa đất tại Công văn số 2595/UBND ngày 17/11/2022 của UBND thị trấn Cần Đước)
- Nay gia đình tôi có nhu cầu xây dựng lại nhà ở và xin cấp giấy chủ quyền cho 1 phần thửa đất đất số: 686, tờ bản đồ số: 4, vị trí tại khu phố 8, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nhưng ông Trần Văn Giúp ngăn cản không cho.
- Vậy xin Sở Tài nguyên môi trường Long An phúc đáp gia đình tôi các vướng mắc sau:
1. Gia đình tôi có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho 1 phần thửa đất đất số: 686, tờ bản đồ số: 4, vị trí tại khu phố 8, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An mà gia đình tôi đã sử dụng sinh sống liên tục từ năm 1975 đến nay không.
2. Thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận QSDĐ gồm những thủ tục giấy tờ gì.

Trả lời

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân” và khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân”. Qua thông tin phản ánh của ông Hoàng Quý Hoài Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin ông đến UBND huyện Cần Đước có văn bản trả lời cho ông Hoàng Quý Hoài Nhơn theo thẩm quyền.

Quản trị — lúc 13:54:23 ngày 26/04/2023

Quay lại danh sách câu hỏi