Trích lục khai sinh cho người sinh trước năm 1950

Đang Thanh Ha — lúc 13:08:10 ngày 16/03/2023

Cha tôi sinh năm 1950 tại Bình Tâm - Tân An - Long An, giờ muốn trích lục khai sinh thì trích lục ở đâu? Và cho giúp địa chỉ cụ thể của cơ quan đó

Trả lời

Trả lời:
Luật Hộ tịch quy định: cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lưu giữ Sổ hộ tịch hoặc quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch. Hiện nay, sổ hộ tịch được đăng ký trước ngày 30/4/1975 của xã Bình Tâm, Tân An, Long An do Phòng Tư pháp thành phố Tân An lưu giữ, do đó UBND thành phố Tân An có thẩm quyền cấp trích lục. Vì vậy, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Hành chính công thành phố Tân An để được hướng dẫn nộp hồ sơ trích lục khai sinh cho cha bạn. Địa chỉ liên hệ: 76 Đ Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 02723826198.

Quản trị — lúc 14:42:37 ngày 03/04/2023

Quay lại danh sách câu hỏi