Xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất

PHẠM THỊ THU THỦY — lúc 08:33:20 ngày 16/03/2023

Bà nội tôi là bà Võ Thị Xiềm có 1 nền nhà ở có trước năm 1965 ( thửa đất số 725, tờ bản đồ số 1, ngụ tại Ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) Nội tôi và toàn thể gia đình ở từ trước năm 1965 nhưng không có làm sổ thổ đất nhưng vẫn đóng thuế nhà ở hàng năm đầy đủ. Năm 2016 nội tôi mất, năm 2017 Ba em là Phạm Văn Xám( con Bà Võ Thị Xiềm) có nhờ bên dịch vụ xin cấp sổ nhưng do Ba tôi ít chữ nên thửa đất số 725 từ đất thổ bên dịch vụ lại cấp thành đất lúa. Ngày 14.03.2023 Tôi là Phạm Thị Thu Thủy ( con của ông Phạm Văn Xám) có đi qua xã Phước Tuy trích lục lại , bên 1 cửa xã Phước Tuy có trả lời là đúng thửa đất trên bản đồ là sổ thổ, sổ danh mục cũng có ghi chép là đất thổ nhưng do năm 2017 đã cấp sổ sai giờ không sửa lại được .Cho tôi hỏi giờ có cách nào chỉnh sửa thửa đất số 725 tờ bản đồ số 1 từ đất lúa lại thành đất thổ như đúng hiện trạng ban đầu của nó, thủ tục ra sao xin hướng dẫn dùm . Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời

Ngày 20/01/2016, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phạm Văn Xám, sinh năm 1958, địa chỉ thường trú ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, cụ thể:
Thửa đất số 725, tờ bản đồ số 1, diện tích 970m², loại đất LUC;
Thửa đất số 3874, tờ bản đồ số 1, diện tích 55m², loại đất BHK;
Thửa đất số 395, tờ bản đồ số 1, diện tích 600m², loại đất ONT;
Vị trí, ranh giới khu đất: ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, theo Mảnh trích đo địa chính số 06, 07, 08-2016 tỷ lệ 1/500, 1/1000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước đo vẽ, xác nhận ngày 30/11/2016.
Và được UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 022859, CG 022858, CG 022860, (số vào sổ cấp GCN: CH 03068, CH 03069, CH 03070) cấp cùng ngày 20/01/2017.
Ngày 05/4/2021, ông Phạm Văn Xám cùng vợ là bà Nguyễn Thị Sáu lập Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng thửa đất số 725, tờ bản đồ số 1, diện tích 970m², loại đất LUC, địa chỉ thửa đất: ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho bà Phạm Thị Thu Thủy được UBND xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chứng thực số 31, quyền số 01/2021-SCT/HĐ,GD.
Bà Phạm Thị Thu Thủy nộp hồ sơ đăng ký biến động do nhận tặng cho quyền sử dụng đất và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước ký cập nhật chỉnh lý biến động trên trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 022859 (số vào sổ cấp GCN: CH 03068) ngày cấp 20/01/2017 đối với thửa đất nếu trên cho bà Phạm Thị Thu Thủy ngày 22/4/2021.
Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ mục 5 khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Căn cứ khoản 6 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Theo quy định trên, đối với nội dung thắc mắc của bà Phạm Thị Thu Thủy về việc chỉnh sửa thửa đất số 725, tờ bản đồ số 1 từ loại đất LUC thành loại đất ONT, thuộc trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, Văn phòng Đăng ký đất đai không có cơ sở để xem xét giải quyết theo quy định.
Một số ý kiến Văn phòng Đăng ký đất đai trao đổi cùng với bà Phạm Thị Thu Thủy được biết./.

Quản trị — lúc 11:21:36 ngày 08/05/2023

Quay lại danh sách câu hỏi