Về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Doãn Đoan Hạnh — lúc 10:53:16 ngày 14/06/2021

Hi anh/chị thuộc cục Thuế,

Em có gửi anh chị chứng từ về quyết toán thế thu nhập cá nhân vào ngày 4/5/2021. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng có vẻ như giấy tờ của em vẫn có vấn đề nên em vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế. Anh/chị xem giúp em vấn đề của hồ sơ em là gì và hướng dẫn cách khắc phục giúp em. Chi tiết hồ sơ của em ở phía dưới đây:

Số biên nhận: 000.04.19.H39-040521-5287
Mã số thuế: 8406692701

Em hy vọng nhận được câu trả lời sớm từ anh/chị.

Trân trọng,

Hạnh

Trả lời

Trả lời:
Theo trình bày thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN của bạn đã gửi đến Cục Thuế tỉnh Long An thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công theo số biên nhận 000.04.19.H39-040521-5287, vì vậy bạn liên lệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác theo số điện thoại: (0272) 3837900 - (0272) 3839210 để được giải đáp.

Quản trị Cục thuế — lúc 15:15:02 ngày 29/06/2021

Quay lại danh sách câu hỏi