Chế độ ưu đãi miễn giảm thuế TNDN cho doanh nghiệp điện mặt trời.

Le Quang Xuan — lúc 10:40:57 ngày 08/12/2020

Kính gởi quý Cục thuế Long An,

Công ty TNHH Thuận Thiên Năng; MST: 1101958746 được thành lập mới vào ngày 18.8.2020 nhằm mục đích đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái 341 KWp tại Cụm công nghiệp Kiến Thành, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo các quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP, trường hợp dự án Điện Mặt Trời thuộc ngành nghề “sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch” nên thuộc diện đặc biệt ưu đãi đầu tư được thể hiện chi tiết tại điều 15.1.b và điều 16.1.a theo đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, tiếp tục hưởng thuế suất ưu đãi 10% cho đến thời hạn 15 năm.

Kính đề nghị quý Cục thuế Long An xác nhận Công ty TNHH Thuận Thiên Năng có đủ điều kiện được hưởng mức thuế ưu đãi như trên và hướng dẫn các thủ tục cần thiết khi khai thuế TNDN.

Chân thành cám ơn, trân trọng kính chào.

Trả lời

Trả lời:
Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế;
Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với người nộp thuế;
Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/3/2019 của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đội thuộc Chi cục Thuế;
Do Công ty TNHH Thuận Thiên Năng thuộc Chi cục Thuế Khu vực Cần Giuộc – Cần Đước quản lý, vì vậy đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Thuế Khu vực Cần Giuộc – Cần Đước theo số điện thoại: (0272) 3874493 để được hướng dẫn.

Quản trị Cục thuế — lúc 15:14:05 ngày 29/06/2021

Quay lại danh sách câu hỏi