CHẬM TRẢ KẾT QUẢ THEO PHIẾU HẸN

Nguyễn Văn Tỉnh — lúc 16:15:11 ngày 26/09/2022

Kính gửi: Anh/ chị,
Tôi được hẹn trả kết quả cho mã hồ sơ: 000.33.21.H39-220622-0072 (Nguyễn Văn Tỉnh) vào ngày 21/09/2022. Tôi đã hoàn thành đóng lệ phí trước bạ ngày 19/09/2022 theo thông báo nghĩa vụ tài chính. Tới nay tôi chưa nhận được thông báo về kết quả. Anh/ chị cho tôi hỏi khi nào tôi nhận được kết quả.
Xin cảm ơn!

Trả lời

Trung tâm hành chính công huyện Cần Đước đã trả kết quả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Văn Tỉnh ngày 29/9/2022.

Quản trị — lúc 10:52:12 ngày 03/11/2022

Quay lại danh sách câu hỏi