VUI LÒNG CHO HỎI SAO MUỐN CHUYỂN NHƯỢNG LẠI PHẢI ĐI ĐO ĐẠC ĐẤT + ĐỔI SỐ MỚI

TRỊNH KIM NGUYÊN — lúc 10:09:19 ngày 22/09/2022

Kính gửi: Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa,

Hôm qua tôi có lên xin trích lục lại bản đồ của đất do đã mua từ năm 2009+2010 định chuyển nhượng.
Nhưng trên Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa thông báo là sổ cũ phải đi đo đạc lại và đổi sổ mới mơi được chuyển nhượng.

Tôi ở TP HCM không thấy có qui định này.
Vui lòng cho hỏi qui định này là theo luật nào ah?

Xin cảm ơn
TRỊNH KIM NGUYÊN

Trả lời

Hiện nay, theo hướng dẫn của Sở TNMT thì không bắt buộc người dân phải cấp đổi sở trước khi thực hiện chuyển nhượng.

Quản trị Đức Hoà — lúc 09:03:18 ngày 21/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi