Đăng ký lý lịch tư pháp online

Nguyễn Thị Mỹ Gấm — lúc 09:57:56 ngày 20/09/2022

Tôi có đăng ký lý lịch tư pháp online mã hồ sơ 2755 và gửi đến sở tư pháp Long An nhận ngày 7.9.2022. Nhưng đến nay tra tình trạng hồ sơ thì không thấy thì hết
Không biết hồ sơ như thế nào, gọi điện nhưng không ai nghe máy
Nhờ kiểm tra và báo lại dùm

Trả lời

Trả lời: Do hồ sơ của bà Nguyễn Thị Mỹ Gấm nộp trên cổng LLTP trực tuyến của Bộ tư pháp và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chưa tiếp nhận hồ sơ nên chưa tiếp nhận giải quyết. Đến ngày 21/9/2022 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nhận hồ sơ, hẹn trả ngày 12/10/2022 và Sở Tư pháp đang trong quá trình giải quyết. Trân trọng!

Quản trị — lúc 14:51:11 ngày 28/09/2022

Quay lại danh sách câu hỏi