Chứng thực sao y

NGUYỄN THỊ BÉ NHỊ — lúc 13:22:33 ngày 08/09/2022

Tôi muốn chứng thực bản sao từ bản chính thì thực hiện như thế nào?

Trả lời

Trả lời:
- Để yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, bạn có thể nộp hồ sơ tại một trong những cơ quan sau:
+ Trung tâm Hành chính công cấp huyện;
+ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã;
+ Các tổ chức hành nghề công chứng.
- Thành phần hồ sơ: bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
- Số lượng hồ sơ: theo nhu cầu của người có yêu cầu./.

Quản trị — lúc 08:07:46 ngày 16/09/2022

Quay lại danh sách câu hỏi