Trích lục hộ khẩu

Chung Thị Thu Thảo — lúc 09:35:21 ngày 24/08/2022

xin chào
Gia đình tôi cần làm di sản thừa kế thì cần phải xác định nơi thưòng trú cuối cùng của người mất, nhưng do hộ khầu đã dược thu hồi từ tháng 06/2022. Giờ tôi muốn trích lục hộ khẩu thì sẽ trích lục hộ khẩu ở đâu và tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến được không. Hồ sơ cần những gì?
xin cảm ơn

Trả lời

Việc cấp, quản lý hộ khẩu thuộc chức năng quản lý của ngành Công an. Đề nghị Bà Chung Thị Thu Thảo liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để được giải đáp. Trân trọng!

Quản trị — lúc 11:38:00 ngày 30/08/2022

Quay lại danh sách câu hỏi