Giải quyết thi hành án dân sự

Cao Nguyên Bình` — lúc 13:25:48 ngày 16/08/2022

Năm 2020, Toà Án nhân dân Thị Xã Kiến Tường có quyết định phê duyệt bản án. Nội dung yêu cầu Ông A hoàn trả số tiền mà Ông A đã mượn của Tôi và chuyển đến cơ quan Thi hành án Thị Xã Kiến Tường để giải quyết. Đến nay, Tổi vẫn chưa có bất kỳ thông tin hoặc hướng dẫn các bước tiếp theo để thực hiện.
Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, tôi phải làm như thế nào (Tổi đã nhiều lần liên hệ cơ quan Thi hành án Thị Xã Kiến Tường nhưng chưa được giải quyết, yêu cầu đợi chờ).
Kính nhờ Sở Tư pháp hướng dẫn giúp. Tổi phải thực hiện thủ tục tiếp theo như thé nào

Trả lời

Trả lời:
Trường hợp của Ông (Bà) Cao Nguyên Bình, xin Ông (Bà) vui lòng liên hệ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An để được giải đáp! Trân trọng chào Ông (Bà).

Quản trị — lúc 11:28:09 ngày 30/08/2022

Quay lại danh sách câu hỏi