Lấy lý lịch tư pháp trể

NGUYỄN HỒNG PHƯỚC — lúc 07:37:00 ngày 06/08/2022

Tôi đi làm xa không đến nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp đúng hạn, nay lên nhận thì được trả lời là đã trả về tỉnh, hỏi bay giờ phải làm như thế nào?

Trả lời

Trả lời:
Hiện nay, quy trình tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Tư pháp. Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An để được hướng dẫn./.

Quản trị — lúc 11:23:44 ngày 30/08/2022

Quay lại danh sách câu hỏi