Xin cấp lí lịch tư pháp cá nhân

Nguyễn Thị Trúc Ngân — lúc 18:26:39 ngày 13/07/2022

Tôi muốn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thì thực hiện như thế nào?

Trả lời

Trả lời:
- Để nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, bạn vào Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Theo đó, bạn phải thực hiện đăng ký tài khoản và thực hiện các bước theo hướng dẫn có sẵn trên cổng dịch vụ công.
- Về thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).
+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh/.

Quản trị — lúc 11:21:38 ngày 30/08/2022

Quay lại danh sách câu hỏi