Xin trích lục bản sao khai sinh

Võ Nguyễn Thanh Xuân — lúc 11:14:53 ngày 26/04/2022

Tôi cần trích lục khai sinh cho Mẹ sinh năm 1953 tại Hiệp Hòa, Long An. Nhờ Anh/ Chị hướng dẫn giúp thủ tục và Cơ quan nhận hồ sơ cho trường hợp này.

Cám ơn Anh/ Chị và mong nhận được phản hồi.

Trân trọng,

Trả lời

Trả lời:
Việc phân cấp quản lý Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện như sau: Sở Tư pháp lưu giữ sổ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp. Các việc hộ tịch và Án thế vì khai sinh của công dân Việt Nam cư trú trong nước được đăng ký trước ngày 30/4/1975 do Phòng Tư pháp cấp huyện lưu giữ; đăng ký sau ngày 30/4/1975 do UBND cấp xã lưu giữ. Do vậy, trường hợp bà Võ Nguyễn Thanh Xuân trích lục khai sinh cho mẹ bà, sinh năm 1953. Nếu trước đây đăng ký khai sinh tại địa phương nào thì đến Phòng Tư pháp của địa phương đó để được hướng dẫn thực hiện trích lục khai sinh.

Quản trị — lúc 10:36:22 ngày 12/05/2022

Quay lại danh sách câu hỏi