CCDC ĐÃ LÀM 1 NĂM NHƯNG CHƯA NHẬN ĐƯỢC.

Nguyễn Duy Tân — lúc 17:21:59 ngày 06/04/2022

A/C cho e hỏi?
Gia đình Tôi có 4 người đã làm CCDC ngày 18/04/2021 nhưng đến nay cả gia đình chưa ai nhận được.
Vậy muốn kiểm tra thông tin thì liên hệ ai? ở đâu để biết thông tin .
Tôi đã đóng chi phí lúc làm CCDC và chi phí bưu cục,, vậy khi thất lạc có được hoàn tiền không?
Xin cảm ơn

Trả lời

Việc cấp, quản lý căn cước công dân thuộc chức năng quản lý của ngành Công an. Do đó, đề nghị Ông Nguyễn Duy Tân liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để được hướng dẫn./.

Quản trị — lúc 16:00:34 ngày 07/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi