thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến

PHẠM THỊ BÍCH THỦY — lúc 16:48:42 ngày 17/03/2022

Tôi muốn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến thì thực hiện như thế nào? Thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn như thế nào?

Trả lời

Do bạn không nói rõ việc kết hôn này là trường hợp của công dân cư trú ở trong nước hay có yếu tố nước ngoài, nên trong phạm vi câu hỏi này, Sở Tư pháp xem như là trường hợp kết hôn của công dân cư trú ở trong nước (không có yếu tố nước ngoài).
1. Nộp hồ sơ và nhận kết quả
Theo tại Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Khoản 1 quy định: “1. Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật.”
Như vậy, bạn vào địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn là Cổng dịch vụ công của tỉnh Long An để thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kết hôn.
Khoản 5 quy định: “5. Đối với các việc hộ tịch pháp luật quy định người có yêu cầu đăng ký hộ tịch phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào Sổ hộ tịch và nhận kết quả bao gồm: khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; khai tử, thì người có yêu cầu đăng ký hộ tịch chỉ được nhận kết quả theo phương thức quy định tại điểm d khoản 4 Điều này. Khi đến nhận kết quả tại cơ quan đăng ký hộ tịch, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch phải nộp, xuất trình các giấy tờ, tài liệu là thành phần hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật hộ tịch.”
Về trả kết quả hai bên nam, nữ phải có mặt tại UBND cấp xã nơi đăng ký hết hôn để ký vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn.
2. Về thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn:
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn.
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền.
* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;
- Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn.
- Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp./.

Quản trị — lúc 14:29:25 ngày 06/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi