Sơ yếu lý lịch tư pháp số 1

Huỳnh Thị Minh Thư — lúc 09:32:40 ngày 27/02/2022

Tôi đã nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp, nhưng vì điều kiện tôi không thể trực tiếp nhận kết quả thì có thể nhờ người khác nhận được không? Khi nhận kết quả cần giấy tờ gì?

Trả lời

Trả lời:
- Người yêu cầu cấp phiếu LLTP có thể nhận kết quả qua 2 hình thức sau:
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công
- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu LLTP số 1. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.
- Như vậy, trong trường hợp bạn không thể đến Trung tâm phục vụ hành chính công nhận kết quả cấp Phiếu LLTP được, bạn có thể đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ công ích hoặc bạn có thể làm thủ tục ủy quyền cho người khác đi nhận kết quả thay (trong trường hợp yêu cầu cấp phiếu LLTP số 1), văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Nếu người nhận kết quả thay là cha, mẹ, vợ, chồng, con của bạn thì không cần giấy ủy quyền mà thay bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.
- Khi đến nhận kết quả, người được ủy quyền phải mang theo:
+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
+ Văn bản ủy quyền;
+ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền./.

Quản trị — lúc 14:34:04 ngày 06/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi