THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Võ Thị Mai Trâm — lúc 11:23:20 ngày 26/02/2022

1. Về việc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
Bước 1: Nộp hồ sơ
1 bộ hồ sơ gồm:
(1) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);
(2) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).
Cho em hỏi là:
*Bản mềm của Phiếu công bố gửi như thế nào ạ?
*Phí: 500.000 đồng/cơ sở em sẽ gửi kèm theo hồ sơ hay em sẽ chuyển khoản sau ạ?
*Hồ sơ có cần bổ sung thêm Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và Giấy phép đăng kí kinh doanh không ạ?
-Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ, gửi Phiếu báo thu và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ
Cho em hỏi là: Phiếu báo thu và hẹn trả kết quả có thể giao qua bưu điện cho người hộp hồ sơ không ạ?
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Trường hợp hồ sơ công bố hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định, Sở Y tế Long An có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Bước 3. Trả kết quả
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).
- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.
Cho em hỏi là: Kết quả có thể được nhận qua bưu điện không ạ?
2. Về việc nộp hồ sơ trực tuyến
Cho em hỏi là:
- Tất cả các giấy tờ cần thiết đều nộp bản mềm hoặc bản scan ạ?
- Thủ tục thanh toán phí như thế nào ạ?
- Và kết quả được trả như thế nào ạ?


Trả lời

*Trả lời câu hỏi của Bà Võ Thị Mai Trâm
Thuộc thủ tục hành chính: Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước mã số 1.002600 (đính kèm thủ tục)
- Bản mềm của Phiếu công bố: nộp đĩa mềm hoặc usb
- Phí nộp trực tiếp khi nhận kết quả hoặc chuyển khoản qua kế toán TTPVHCC.
- Không nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, giấy đăng ký kinh doanh.
- Hồ sơ nộp và nhận kết quả có thể Gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
- Thủ tục hành chính: Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước: chưa nhận hồ sơ trực tuyến.
(Tên thủ tục: Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước
a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Nộp hồ sơ
Trước khi sản xuất, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, địa chỉ: Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ, gửi Phiếu báo thu và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Sở Y tế tỉnh Long An giải quyết.
* Bước 2. Thẩm định hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ công bố hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định, Sở Y tế Long An có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
- Trường hợp hồ sơ công bố chưa đáp ứng theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Long An có văn bản thông báo và hướng dẫn (nêu cụ thể các nội dung chưa đáp ứng), chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để gửi cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định.
Lưu ý: Hồ sơ bổ sung của đơn vị gồm:
- Văn bản giải trình về việc sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố;
- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và/hoặc các tài liệu khác được sửa đổi, bổ sung;
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung đáp ứng theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Sở Y tế thông báo bằng văn bản không đồng ý cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm này.
Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo, nếu Sở Y tế không nhận được hồ sơ bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố thì hồ sơ công bố không còn giá trị. Trong trường hợp này, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục công bố thì p

Quản trị — lúc 14:23:31 ngày 19/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi