Cập nhật sai ngày sinh trên hệ thống thông tin quốc gia

Đỗ Hoàn Nam — lúc 13:01:07 ngày 25/02/2022

Tôi có làm thủ tục đăng ký tạm trú ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng thông tin ngày sinh trên hệ thống phần mềm bị sai. Nay tôi muốn cập nhật lại thông tin ngày sinh trên phần mềm cho đúng với giấy tờ thì liên hệ ở đâu? Cần giấy tờ gì?

Trả lời

Trả lời:
Do bạn cung cấp thông tin không rõ (như: phần mềm gì, các giấy tờ cá nhân nào…) vì vậy Sở Tư pháp không thể hướng dẫn cụ thể được.
Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh”. Do đó, trường hợp ngày sinh của bạn trong phần mềm dữ liệu dân cư khác với Giấy khai sinh, thì bạn đem Giấy khai sinh đến liên hệ Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn./.

Quản trị — lúc 14:38:14 ngày 06/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi