Vấn đề hoàn tiền khi huỷ hồ sơ

Trương Thị Sơn Tuyền — lúc 15:09:30 ngày 21/02/2022

Tôi có làm một hồ sơ Lý lịch tư pháp online nhưng vì sai thông tin nên tôi huỷ hồ sơ cũ để làm lại hồ sơ mới. Tôi muốn hỏi vậy khi nào tôi được hoàn lại số tiền 200k khi huỷ hồ sơ cũ.

Trả lời

Trước tiên, Sở Tư pháp rất cảm ơn và trân trọng ý kiến phản ánh, góp ý của bà Trương Thị Sơn Tuyền. Về vấn đề bà hỏi, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
- Hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Long An (bao gồm cả thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp) đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An (kể cả hồ sơ thực hiện trực tiếp, hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích và hồ sơ thực hiện trực tuyến (online)). Qua kiểm tra dữ liệu hồ sơ hành chính công thể hiện bà nộp hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày 23/02/2022 và hẹn trả kết quả ngày 17/3/2022 (Số hồ sơ: 000.04.19.H39-230222-5303); Sở Tư pháp đã tiếp nhận và đang giải quyết hồ sơ của bà theo quy định pháp luật.
- Việc bà Trương Thị Sơn Tuyền phản ánh trước đó có làm hồ sơ lý lịch tư pháp online nhưng vì sai thông tin nên hủy hồ sơ cũ để làm lại hồ sơ mới và đã nộp 200.000 đồng phí, lệ phí. Tuy nhiên, bà không cung cấp rõ bà đã nộp phí, lệ phí bằng phương thức nào và người hoặc đơn vị nào đã thu phí, lệ phí. Vì vậy Sở Tư pháp hướng dẫn bà liên hệ trực tiếp với người hoặc đơn vị đã thu phí, lệ phí để được giải quyết. Trường hợp, bà Trương Thị Sơn Tuyền không rõ người hoặc đơn vị đã thu phí, lệ phí thì bà vui lòng liên hệ với Bộ phận thu phí, lệ phí của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An (số điện thoại liên hệ: 0272.3979.279) để được kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng kính chào!

Quản trị — lúc 10:16:59 ngày 01/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi