Bằng lái xe

Lê tuấn An — lúc 11:13:52 ngày 07/01/2022

Em bị mất bằng lái xe hạng A1 bằng nhựa, em muốn được cấp lại thì đến đâu ạ. Khi đến mang theo giấy tờ gì ạ

Trả lời

Em đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để làm thủ tục cấp lại, khi đi mang theo CMND/CCCD (bản chính, bản photo), hồ sơ gốc (nếu có). Để biết thêm chi tiết em vui lòng gọi 02723.979299.

Quản trị — lúc 15:55:44 ngày 20/01/2022

Quay lại danh sách câu hỏi