THỜI GIAN HOÀN THÀNH LÝ LỊCH TƯ PHÁP

HOÀNG ĐỨC PHƯỚC — lúc 20:15:53 ngày 17/12/2021

cho tôi hỏi thời gian tôi HCC tỉnh Long An tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp của tôi là ngày 2/12 vậy khoảng bao lâu tôi có thể nhận được phiếu Lý lịch tư pháp vậy ạ

Trả lời

Đã có Kết quả lý lịch tư pháp ngày 17/12/2021.

Quản trị — lúc 11:04:45 ngày 18/02/2022

Quay lại danh sách câu hỏi