Đăng ký xe đưa rước công nhan

Lâm Tỷ — lúc 14:23:20 ngày 19/09/2021

Em muốn Đăng ký xe đưa rước công nhân đến cty làm việc trong mùa dịch thì cần những thủ tục gì ạ

Trả lời

Sở GTVT đã liên hệ hướng dẫn qua điện thoại của bạn.

Quản trị — lúc 09:01:40 ngày 22/09/2021

Quay lại danh sách câu hỏi