Đăng ký khai tử

Lê Thị Hồng Hạnh — lúc 14:27:25 ngày 09/09/2021

Tôi có người thân mất (do Covid-19), đã nhận giấy báo tử của bệnh viện, nay tôi muốn đăng ký khai tử thì thực hiện như thế nào?

Trả lời

- Theo quy định pháp luật hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Vì vậy để đăng ký khai tử cho người thân thì bạn phải nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người chết.
- Về cách thức nộp hồ sơ: có thể thực hiện bằng 3 cách thức là trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Về thành phần hồ sơ phải nộp gồm: Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu; Giấy báo tử.
Ngoài ra, khi nộp hồ sơ còn phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai tử; giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm quyền.

Quản trị — lúc 09:15:00 ngày 24/09/2021

Quay lại danh sách câu hỏi