Di chuyển giao hàng khi giãn cách

Lê Hồng Phong — lúc 16:48:01 ngày 23/08/2021

CTy tôi hiện đang cung cấp thiết bị y tế, Vật tư y tế cho các khu cách li, các huyện các xã trên địa bàn tỉnh long an. trong thời gian giản cách cty muốn đi lại từ long An đến TP HCM và ngược lại, đi lại giao hàng trên địa bàn tỉnh long an. Cần hồ sơ như thế nào và cơ quan nào cấp
Xin cảm ơn

Trả lời

đã hướng dẫn làm mã qr và có gửi các văn bản hướng dẫn liên quan qua zalo cho anh Phong.

Quản trị — lúc 08:12:05 ngày 26/08/2021

Quay lại danh sách câu hỏi