cấp đổi giấy phép lái xe

Trần duy phương — lúc 13:34:46 ngày 19/07/2021

cấp đổi giấy phép lái xe hết hạn

Trả lời

(1) Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu;

(2) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn);

(3) Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
Hiện tại, do tình hình dịch Covid-19 nên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng nhận hồ sơ trực tiếp, Ông vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0272.3979299 để được hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ.
Trân trọng./.

Quản trị — lúc 10:44:56 ngày 26/07/2021

Quay lại danh sách câu hỏi