Đổi bằng lái xe oto

Trần quốc thống — lúc 09:40:24 ngày 12/07/2021

Tôi muốn hỏi đổi bằng lái xe oto lam thế nào ạ

Trả lời

Hiện tại, Trung tâm Hành chính công tỉnh đang tạm ngưng hoạt động do dịch Covid, đề nghị ông liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 0272.3979299 để được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trân trọng.

Quản trị — lúc 10:06:54 ngày 14/07/2021

Quay lại danh sách câu hỏi