CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 122 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
61 1.004443 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
62 1.000094 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
63 1.003005 Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Nuôi con nuôi
64 2.000930 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phổ biến giáo dục pháp luật
65 2.002402 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phòng chống tham nhũng
66 1.012376 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (cấp xã) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thi đua - khen thưởng
67 2.002228 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
68 1.001055 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
69 1.008903 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thư viện
70 2.000751 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo trợ Xã hội
71 2.001019 Chứng thực di chúc Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
72 2.001711 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
73 1.004441 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
74 1.000080 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Hộ tịch
75 2.002080 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Phổ biến giáo dục pháp luật