CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 122 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
31 1.010945 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tiếp công dân
32 1.012373 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng (cấp xã) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thi đua - khen thưởng
33 2.000794 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thể dục thể thao
34 2.001621 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thủy lợi
35 2.002226 Thông báo thành lập tổ hợp tác Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
36 2.000509 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Tôn giáo Chính phủ
37 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Trồng trọt
38 1.008901 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Thư viện
39 1.003622 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Văn hóa cơ sở
40 2.002501 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Xử lý đơn thư
41 1.001699 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Bảo trợ Xã hội
42 2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Chứng thực
43 2.001088 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
44 1.004047 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Đường thủy nội địa
45 1.012085 Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghị Bộ thủ tục hành chính cấp Xã Gia đình